button.jpg
 
Ogólne informacje o projekcie
Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2009 – 31.12.2012 przez Unizeto Technologies S.A. w partnerstwie z Instytutem Maszyn Matematycznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet III, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.4).
Czytaj całość
 
Zasady rekrutacji uczniów
Rekrutacja uczniów do projektu będzie oparta o przeprowadzane w szkołach zdalne testy wstępne.
Każda szkoła otrzyma dostęp do dedykowanej platformy internetowej, na której będzie mogła przeprowadzi zdalne testy wstępne dla swoich uczniów.

Czytaj całość
 
Zajęcia dla uczniów
W każdej ze szkół zrealizowane zostaną dla uczniów trzy rodzaje zajęć.
Zajęcia będą się odbywały w czasie wolnym od zajęć szkolnych i prowadzić je będą trenerzy wybrani w porozumieniu z Dyrekcją szkoły (nauczyciele szkoły i/lub trenerzy zewnętrzni).
 
Zajęcia z języka angielskiego
Zajęcia dla każdej z grup będą odbywać się w formie kursu trwającego 30 godzin lekcyjnych przez okres jednego roku szkolnego w danym cyklu.

Czytaj całość
 
Zajęcia komputerowe ECDL
Zajęcia dla każdej z grup będą odbywać się w formie kursu trwającego 120 godzin lekcyjnych przez okres jednego roku szkolnego w danym cyklu.
Czytaj całość
 
Zajęcia z podstaw przedsiębiorczości
Zajęcia dla każdej z grup będą odbywać się w formie kursu trwającego 20 godzin lekcyjnych przez okres jednego roku szkolnego w danym cyklu.
Czytaj całość
 
Szkolenia e-learningowe z podstaw przedsiębiorczości oraz języka angielskiego
W ramach projektu uczniowie będą mogli dodatkowo skorzystać ze szkoleń e-learningowych z zakresu objętego programem zajęć z podstaw przedsiębiorczości oraz – co jest nowością od II cyklu szkoleniowego – języka angielskiego.
Czytaj całość
 
Korzyści
Uczniowie biorący udział w projekcie, oprócz podniesienia swoich kompetencji kluczowych, dodatkowo zyskają:
Czytaj całość
 
banner_napis.jpg