strona internetowa1.jpg
 
„Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu” to projekt realizowany przez Zespół Szkół w Połańcu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Instytucją pośredniczącą dla naszego projektu jest Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach.
 
Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji naszych uczniów na ryku pracy oraz zwiększenie ich szans na podjęcie pierwszej pracy w zawodzie.

Czytaj całość
 
Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego - więcej informacj.

Język angielski w dniu dzisiejszym umożliwia komunikowanie się pomiędzy specjalistami z całego świata i jest warunkiem dalszego rozwoju zawodowego przyszłych pracowników. Dodatkowe zajęcia prowadzone są przez lektorów z empik school, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry pracowniczej. Nowoczesna metoda nauczania – platforma e-learningowa umożliwi uczniom poznanie nowej formy nauczania która w przyszłości może się przyczynić do ich dalszego rozwoju.
Czytaj całość
 
Programowanie robotów humanoidalnych – więcej informacji.

Uczestniczenie w zajęciach umożliwi uczniom zrozumienie zaawansowanych procedur dotyczących programowania. Uczniowie będą mieli możliwość wykonywania ćwiczeń symulacyjnych na rzeczywistym układzie wyposażonym w szereg czujników odwzorowujących rzeczywiste środowisko. Jest to doskonały wstęp do dalszej nauki programowania przy wykorzystaniu sterowników PLC.
Czytaj całość
 
Dodatkowe zajęcia w GDF SUEZ Energia Polska S.A.
Zajęcia będą przeprowadzane przez specjalistów zatrudnionych w GDF SUEZ Energia Polska S.A. co gwarantuje wysoki poziom nauczania. Podczas zajęć poruszane będą tematy związane z produkcją energii w oparciu o biomasę. Uczniowie będą mieli szansę zapoznać się z funkcjonowaniem nowoczesnego bloku do wytwarzania energii. Odbycie kursu będzie na pewno dużym atutem podczas starania się o pierwszą pracę.
Uczniowie odbywający dodatkowe zajęcia mają zapewniony bezpłatny transport: Połaniec – Zawada, Zawada – Połaniec.
Czytaj całość
 
Przeprowadzenie specjalistycznego kursu SEP do 1 kV
Uczestnicy projektu będą mieli możliwość nieodpłatnie odbyć 32 godzinny kurs SEP do 1 kV. Kurs zakończony będzie egzaminem kwalifikacyjnym. Uzyskane w ramach kursu kwalifikacje i umiejętności zawodowe są pierwszym krokiem do podjęcia pracy w zawodzie. Wykładowcy którzy prowadzą kurs to doświadczeni specjaliści pracujący od lat w zawodzie. Możliwość kontaktu przyszłych pracowników z doświadczoną kadrą stanowi bardzo dobry początek kariery zawodowej.
Czytaj całość
 
Wyposażenie młodzieży biorącej udział w projekcie w specjalistyczną literaturę zawodową.
Wzrastające koszty związane z zakupem specjalistycznych podręczników zawodowych stanowią poważny problem dla większości budżetów domowych. Dbając o rozwój umiejętności zawodowych naszych uczniów w ramach projektu dokonaliśmy zakupu specjalistycznej literatury zawodowej. Zakupione podręczniki pomogą naszym uczniom w dalszym zgłębianiu arkanów wiedzy zawodowej oraz rozwijaniu zainteresowań zawodowych.
 
stopka_internet.jpg